Arena

Rjukan Stadion :

Vår arena Rjukan Stadion ligger ca 1km øst for Rjukan Sentrum. Om du følger hovedveien gjennom byen skal du krysse broen ved Rjukan Kirke / Rjukan Hytteby.